VISITENKOPING.SE
På denna webbplats publiceras från vårvintern 2015 objektiv information för turister/besökare i Enköping.
Du som vill bli publicerad bör snarast kontakta redaktionen på visitEP/snabel-a/selenius.se!
En medverkan på annan plats, tex Fjärdhundraland utesluter inte att Du bör finnas även på VISITENKOPING.se.

Vi vill främja turism i Enköping.


Till informationssidan med lista över näringsställen och logier.

Kontakt:
Frej-Viking SELENIUS
070-512 11 02
Café Magnifik
ebrev: VisitEnkoping/snabel-a/selenius.se
Målsättning:
En webbportal som enkelt och smidigt innehåller strukturerad information för turister och besökande i Enköping angående:
 • Matställen
 • Logi
 • Aktiviteter
 • Sevärdheter
 • Dessutom avser vi att kunna publicera informationsartiklar om Enköpingsnejdens historia, företagande mm.
  Utöver den strukturerade informationen skall det finnas plats för mindre annonser, samt länkar till målens webbplatser.
  För de företag som ännu inte har webb-publicering skall det under portalen erbjudas möjlighet att ha en webbsida.
  Tidsplan:
  December 2014-februari 2015
 • Insamling av information om företag, öppettider mm
 • Tecknande av medverkansavtal.

 • Mars-april 2015
 • Premiär för portalen. Press om denna.

 • Påsk 2015 och framåt
 • Portalen igång


 • Principen skall vara att publicering som sådan är gratis. Vidare att all information skall vara vederhäftig. Den skall stämma och vara så objektiv som möjligt.
  Om uppgifterna är sanna och vederhäftiga tjänar vi alla på det - motsatsen missgynnar oss alla.
  De kostnader som vi kommer att ha att hålla sidan uppdaterad tas ut vid framtida ändringar. Dessutom kommer det att ske en debitering om vi blir uppmärksammade på att något inte stämmer - för våra kostnader att utreda och korrigera.


  Kontakta Frej för att få reda på hur Du kan få uppgifter publicerade om Din verksamhet. Då får Du också information om medverkansavtal.  Parallellt med igångsättningen av webb-portalen VISITENKOPING.SE har vi bildat en ekonomisk förening, för gemensamma marknadsföringsåtgärder mm mot turister för kafé, restaurang, logi mm.
  Angående denna kontakta Tommy Starälv eller Frej-Viking Selenius för information och möjlighet att bli medlem.
  Föreningens stadgar finner Du här.
  En ny upplaga av parkkartan håller på att tas fram.
  Förut har den varit en dubbelsidig fyrfärgs A4 med karta och information om parkerna. Den har delats ut till alla organiserade parkbesökare och tryckt upp i upplaga om ca 20'000 exemplar.
  Detta år kommer den att bli dubbelt så stor alltså en vikt A3 där insidan skall innehålla information/reklam för kaféer, restauranger, hotell, pensionat och liknande.
  Bokning av reklamplats måste ske snarast och sker via föreningen Visit Enköping. Priset kommer att vara 2'000 per ruta (plus moms) och eventuell vinst från detta går in i föreningen till nytta för andra marknadsföringsåtgärder - till vår nytta och fördel.